• Obniżka

Biblia (Pismo Święte) DBG, 170 x 232, miękka, jasna - karton

Dzisiejsza Biblia Gdańska. 1 karton = 16 sztuk.

Czytelnik otrzymuje tekst Biblii Gdańskiej przystosowany do wymogów współczesnego języka polskiego, wolny od konfesyjnych uzależnień. Zespół redakcyjny świadomy jest niemożności stworzenia przekładu idealnego; świadczy o tym choćby wielość i różnorodność dostępnych tłumaczeń. 

624,00 zł
320,00 zł
Dostępny

Dzisiejsza Biblia Gdańska. Jasna okładka, 1 karton = 16 sztuk.

Autorzy niniejszego opracowania Biblii przyjęli jako tekst bazowy słynne wydanie BIBLII GDAŃSKIEJ z roku 1632, która cieszyła się olbrzymią popularnością przez ponad 350 lat. W drugiej połowie XX wieku była jednak stopniowo wypierana przez nowsze przekłady. Zrozumienie staropolskiego języka nastręczało bowiem coraz większych problemów kolejnym pokoleniom. Zarazem trudno było i jest pogodzić się z przemijaniem dzieła, którego myśl ewangeliczna została oddana w wyjątkowo piękny sposób, z jednoczesnym zachowaniem daleko idącej wierności wobec tekstu oryginalnego.

Czytelnik otrzymuje tekst BIBLII GDAŃSKIEJ przystosowany do wymogów współczesnego języka polskiego, wolny od konfesyjnych uzależnień. Zespół redakcyjny świadomy jest niemożności stworzenia przekładu idealnego; świadczy o tym choćby wielość i różnorodność dostępnych tłumaczeń. Mamy jednak nadzieję, że odbiorcy odnajdą w niniejszym opracowaniu klimat pierwotnego tekstu BIBLII GDAŃSKIEJ, skłaniający do zachwytu Bogiem, który „tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.Spis treści: STARY TESTAMENT

Księga Rodzaju

Księga Wyjścia

Księga Kapłańska

Księga Liczb

Księga Powtórzonego Prawa

Księga Jozuego

Księga Sędziów

Księga Rut

1 Księga Samuela

2 Księga Samuela

1 Księga Królewska

2 Księga Królewska

1 Księga Kronik

2 Księga Kronik

Księga Ezdrasza

Księga Nehemiasza

Księga Estery

Księga Hioba

Księga Psalmów

Księga Przysłów

Księga Koheleta

Pieśń nad Pieśniami

Księga Izajasza

Księga Jeremiasza

Lamentacje

Księga Ezechiela

Księga Daniela

Księga Ozeasza

Księga Joela

Księga Amosa

Księga Abdiasza

Księga Jonasza

Księga Micheasza

Księga Nahuma

Księga Habakuka

Księga Sofoniasza

Księga Aggeusza

Księga Zachariasza

Księga MalachiaszaNOWY TESTAMENTEwangelia wg św. Mateusza

Ewangelia wg św. Marka

Ewangelia wg św. Łukasza

Ewangelia wg św. Jana

Dzieje Apostolskie

List do Rzymian

1 List do Koryntian

2 List do Koryntian

List do Galatów

List do Efezjan

List do Filipian

List do Kolosan

1 List do Tesaloniczan

2 List do Tesaloniczan

1 List do Tymoteusza

2 List do Tymoteusza

List do Tytusa

List do Filemona

List do Hebrajczyków

List św. Jakuba

1 List św. Piotra

2 List św. Piotra

1 List św. Jana

2 List św. Jana

3 List św. Jana

List św. Judy

Apokalipsa św. Jana

Biblia (Pismo Święte) DBG, 170 x 232 kar

Arkusz danych

Format
230 x 160
Oprawa
miękka
Wydanie
1
Wydawca
Fundacja Źródła Życia

Specyficzne referencje

Nowy produkt

Komentarze

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Biblia (Pismo Święte) DBG, 170 x 232, miękka, jasna - karton

Dzisiejsza Biblia Gdańska. 1 karton = 16 sztuk.

Czytelnik otrzymuje tekst Biblii Gdańskiej przystosowany do wymogów współczesnego języka polskiego, wolny od konfesyjnych uzależnień. Zespół redakcyjny świadomy jest niemożności stworzenia przekładu idealnego; świadczy o tym choćby wielość i różnorodność dostępnych tłumaczeń. 

Napisz swoją opinię

Klienci, którzy kupili ten produkt kupili także:

8 innych produktów w tej samej kategorii: